2.клас

                             УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ СРОК 

Понеделник                      Вторник

                             

 

Сряда                                 Четвъртък


 

Петък                          Дневно разписание

1.                                               13.15 - 13.50

2.                                               14.00 - 14.35

3.                                               14.45 - 15.20

4.                                               15.40 - 16.15

5.                                               16.25 - 17.00